Protokoll år 2017

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

Protokoll från resp.möten under året, klicka ikonen till höger om mötesdatumet.     Ekonomiska rapporter Resultat Balans    
 Protokoll Årsmöte    2016-01-01 - 2016-12-31    
 Protokoll Konstituerande            
               
 Styrelsemöte 2017-01-23            
               
 Styrelsemöte 2017-02-20            
               
 Styrelsemöte 2017-04-03            
               
 Styrelsemöte 2017-04-24      2017-01-01 - 2017-03-31    
               
 Styrelsemöte 2017-05-29            
               
 Styrelsemöte 2017-06-26            
               
 Styrelsemöte 2017-08-21    2017-01-01 - 2017-08-31    
               
 2017-09-25            
               
 2017-10-30    2017-01-01 - 2017-10-31    
               
 2017-12-17