Protokoll verksamhetsår 2022

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

Protokoll från resp.möten under verksamhetsåret,
klicka på ikonen till höger om mötesdatumet.
  Balans Resultat
 Protokoll konstituerande    
       
 Styrelsemöte 2022-01-11    
       
 Styrelsemöte     
       
 Styrelsemöte    
       
 Styrelsemöte   
       
 Styrelsemöte     
       

 Styrelsemöte 

   
       
 Styrelsemöte 
       
 Styrelsemöte 
       
 Styrelsemöte     
       
 Styrelsemöte 
       
 Styrelsemöte     
       
 Extrastämma     
       
 Årsstämma     
       
 Verksamhetsberättelse     
       
 Årsredovisning    
       
 Revisionsberättelse