Protokoll år 2016

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

 Protokoll årsmöte 2016-04-20

           
 Verksamhetsberättelse för 2015              
               
 Medlemsmöte 2016-04-20            
               
 Konstituerande möte 2016-05-12            
               
 Styrelsemöte 2016-05-12            
               
 Styrelsemöte 2016-05-23            
               
 Styrelsemöte 2016-06-13            
               
 Styrelsemöte 2016-06-27            
               
 Styrelsemöte 2016-07-25            
               
 Styrelsemöte 2016-08-22            
               
 Styrelsemöte 2016-09-28            
        Resultat  Balans     
 Styrelsemöte 2016-10-31   Ekonomiska rapporter