Protokoll verksamhetsår 2021

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

Protokoll från resp.möten under verksamhetsåret,
klicka på ikonen till höger om mötesdatumet.
  Balans Resultat
 Protokoll konstituerande    
       
 Styrelsemöte 2021-01-04    
       
 Styrelsemöte 2021-03-08    
       
 Styrelsemöte 2021-04-11    
       
 Styrelsemöte 2021-05-04  
       
 Styrelsemöte 2021-06-07    
       

 Styrelsemöte 2021-07-05

   
       
 Styrelsemöte 2021-08-02
       
 Styrelsemöte 2021-09-06
       
 Styrelsemöte 2021-10-04    
       
 Styrelsemöte 2021-11-08
       
 Styrelsemöte 2021-12-06    
       
 Extrastämma 2021-09-06    
       
 Årsstämma 2021-00-00    
       
 Verksamhetsberättelse 2021-00-00    
       
 Årsredovisning    
       
 Revisionsberättelse