Protokoll verksamhetsåret år 2020

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

Protokoll från resp.möten under verksamhetsåret, klicka på ikonen till höger om mötesdatumet.     Ekonomiska rapporter Balans Resultat    
Protokoll årsmöte, avser föreg verksamhetsår (2019)   Balans & resultat 1-12.2019    
 Protokoll konstituerande            
               
 Styrelsemöte 2020-02-10            
               
 Styrelsemöte 2020-06-08      Balans-Resultat 01-05.2020    
               
 Styrelsemöte 2020-06-23        
               
 Styrelsemöte 2020-07-27    Balans-Resultat 01-07.2020    
               
 Styrelsemöte 2020-08-17    Balans-resultat 01-08.2020    
               
 Styrelsemöte 2020-09-21            
               
 Styrelsemöte 2020-10-19    Balans-Resultat     
               
 Årsmötesprotokoll för år 2020            
               
 Verksamhetsberättelse            
               
 Revisinsberättelse            
  Balans   Resultat          
 Ekonomiska rapporter