Protokoll år 2018

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

Protokoll från resp.möten under året, klicka ikonen till höger om mötesdatumet.     Ekonomiska rapporter Resultat Balans    
 Protokoll årsmöte    2017-01-01 -- 2017-12-31    
 Protokoll konstituerande            
               
 Styrelsemöte 2018-01-22            
               
 Styrelsemöte 2018-02-19            
               
 Styrelsemöte 2018-04-10            
               
 Styrelsemöte 2018-05-08      2018-01-01 -- 2018-04-30    
               
 Styrelsemöte 2018-08-08            
               
 Styrelsemöte 2018-09-06    2018-01-01 -- 2018-08-31    
               
 Styrelsemöte 2018-10-02        
               
 Styrelsemöte 2018-11-06            
               
 Styrelsemöte 2019-12-04    2018-01-01 -- 2018-12-31