Protokoll år 2019

Åter till val av år     Tillbaka till medlemssida     

  

Protokoll från resp.möten under året, klicka ikonen till höger om mötesdatumet.     Ekonomiska rapporter Resultat Balans    
 Protokoll årsmöte   Balans & resultat t.o.m. 31/12 2018    
 Protokoll konstituerande            
               
 Styrelsemöte 2019-01-05            
               
 Styrelsemöte 2019-02-05            
               
 Styrelsemöte 2019-03-28            
               
 Styrelsemöte 2019-04-25      Balans-Resultat t.o.m. 30/4    
               
 Styrelsemöte 2019-05-23    Balans-Resultat t.o.m. 31/5    
               
 Styrelsemöte 2019-06-13    Balans-Resultat t.o.m. 30/6    
               
 Styrelsemöte 2019-08-20    Balans-Resultat t.o.m. 31/8    
               
 Styrelsemöte 2019-09-17            
               
 Styrelsemöte 2019-10-15    Balans-Resultat t.o.m. 31/10